ASI maakt  client-server toepassingen voor zowel netwerk- of web-applicaties die bereikbaar zijn op desktop, laptop, tablet of smartphone, onder windows, android of iOS. 
Deze toepassingen worden ontwikkeld met WinDev en WebDev, zeer moderne tools van het PCSoft.
Toepassingen
image-211093-ASI_Software.png
Orderopvolging
Orderopvolging
Orderopvolging, al dan niet gekoppeld aan externe databases.  Sommige reeds gerealiseerde toepassingen hebben de database van WinPro of Orgadata geïntegreerd. 
image-211093-ASI_Software.png
Tijdsregistratie
Tijdsregistratie en productieopvolging
Start- en stoptijden worden per werkpost gereigstreerd. Bovendien wordt voor elke werkdag de aanwezigheid van elke werknemer bijgehouden door middel van zijn persoonlijk scantoestel.
Verschillende versies zijn beschikbaar, afhankelijk van de gebruikte hardware.
image-211093-ASI_Software.png
Productieplanning
Productieplanning GANTT
De GANTT planning van ASI Software wordt gevoed door een XML.
Dit heeft to gevolg dat men van op afstand een tijdsbezetting van een werkpost kan editeren. Concreet : je loopt met een tablet doorheen het atelier en per werkpost noteer je de vorderingen.  De dynamische GANTT past zich bij elke wijziging aan.
​​​​​​​
image-211093-ASI_Software.png
Montageplanning
Montageplanning
Agendabeheer van alle monteurs of montageploegen. Projecten kunnen worden verschoven in de tijd, gewist of aangepast.  Een indicator verraadt of alle materialen, nodig voor de betrokken taak, aanwezig zijn in het magazijn.  De locaties van deze materialen kunnen worden opgevraagd per montageploeg, hetzij op papier of op iPad.
Afspraken met de klanten kunnen worden gemaakt via SMS naar de smartphone.  Indien de klant bevestigt, dan verandert de afspraak in de agenda van kleur.  
Vanuit de planning kan de optimale route berekend worden via Google Maps.  De aangepaste volgorde van de stopplaatsen kan teruggestuurd worden naar de agenda voor definitieve planning.
image-211093-ASI_Software.png
Takenbeheer
Takenbeheer
Gecentraliseerd takenbeheer !  Het maken of editeren of opvolgen van een taak creëert een vervolgtaak (eventueel) voor jezelf of je collega. Of de status van een project wordt aangepast.
Je krijgt per gebruikersgroep een overzicht van op te volgen taken. 
Een GANTT planning kan geïntegreerd worden.
Tevens worden taken in een agenda per gebruikersgroep gepresenteerd.  Deze agenda kan centraal beheerd worden !  Opdrachten en bijhorende documentatie worden naar iPads doorgestuurd voor gebruikers te lande !  Op deze iPads kunnen rapporten ingevuld worden over vorderingen op de werf.


image-211093-ASI_Software.png
Gasdistributie
Gas Distributie

In ontwikkeling...
​​​​​​​Binnenkort meer hierover !

​​​​​​​